УСЛУГИ в Туркменистане оказывают высококвалифицированные специалисты

Аудиторские услуги в Туркменистане

КЕПИЛ АУДИТ МАСЛАХАТ

“KEPIL AUDIT MASLAHAT”       -is a Turkmenistan registered Audit and Consulting company based in Ashgabat. Our auditors specialize in audit of enterprises (including SMEs) which work in production, trade, services, bank, construction and oil & gas industries since 2000. Company has all necessary licenses to carry out audit activity.
“КЕПИЛ АУДИТ МАСЛАХАТ”       – аудиторская и консалтинговая компания, зарегистрированная в Туркменистане. Головной офис компании расположен в городе Ашгабат. Наши аудиторы специализируются на аудите предприятий (в том числе малого и среднего бизнеса) сферы производства, торговли и оказания услуг, аудите банков, аудите строительных предприятий и предприятий нефтегазовой отрасли. Опыт работы нашей компании на рынке оказания аудиторских и консалтинговых услуг с 2000 года. Компания владеет всеми необходимыми лицензиями на осуществление своей деятельности.
“KEPIL AUDIT MASLAHAT”       – Türkmenistanda sicile geçirilmiş, denetim ve danışmanlık şirketidir. Şirketin merkez ofisi Aşkabat şehrinde yerleşmektedir. Bizim denetçiler üretim, ticaret ve hizmet alanlarındaki şirketlerin (küçük ve orta ölçekli işletme dahil), bankaların denetimi, inşaat firmaların ve petrol-gaz şirketlerinin denetimleri konusunda uzmanlaşmıştır. Şirketimizin denetim ve danışmanlık hizmetlerinde iş tecrübesi 2000 yılından bu yana devam etmektedir. Şirket çalışma faaliyetinde lazım olan tüm lisanslara sahiptir.
“KEPIL AUDIT MASLAHAT”       – Türkmenistanda hasaba alnan audit we konsalting kompaniýasy. Kompaniýanyň baş ofisi Aşgabatda ýerleşýär. Biziň auditorlarymyz kärhanalaryň (şol sanda kiçi we orta işewürligiň) önümçilik, söwda we hyzmat üpjünçiligi pudagynyň auditinde, banklaryň auditinde, gurluşyk kärhanalaryň we nebit-gaz pudagyndaky kärhanalaryň auditi boýunça işleýärler. Auditor we konsalting hyzmatlarynyň bazarynda biziň kompaniýamyzyň iş tejribesi 2000-nji ýyldan bäri dowam edýär. Öz işini amala aşyrmak üçin biziň kompaniýamyzyň ähli zerur ygtyýarnamalary bar.
www.kepilaudit.com
%d такие блоггеры, как: